An?lar Nail Çak?rhan

An?lar Nail Çak?rhan

By Erden Akbulut

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Nail & Ccedil;ak?rhan, T & uuml;rkiye Kom & uuml;nist Partisi 'nin ya?ayan en eski & uuml;yesi. Kendi anlat?m?na g & ouml;re & ouml;nce 1930 'da "Nâz?m 'm partisf 'ne, 1933 'ten sonra da "esas partiye ", yani TKP 'ye & uuml;ye olmu?. 19301u ve 19401? y?llarda tan?nm?? bir ?air, gazeteci. Kitabevi çal??t?rm??, bir dizi derginin yay?n?nda, gazetede çal??m??.19301u y?llarda Bursa, 19401? y?llarda ?stanbul Harbiye Sultanahmet ve Ayd?n cezaevlerinde yatm??. 19501i y?llar?n sonlar?ndan itibaren in?aat i?leriyle u?ra?m??, kendine has bir mimari tasar?m anlay??? geli?tirmi?. Yap?tlar? "A?a Han Mimarl?k & Ouml;d & uuml;l & uuml; "ne de?er g & ouml;r & uuml;lm & uuml;?.Bu kitapta okuyaca??n?z s & ouml;yle?ide, t & uuml;m bu u?raklar Nail & Ccedil;ak?rhan '?n anlat?m?yla yer al?yor. Nail & Ccedil;ak?rhan 'm "Dalya " diyece?i g & uuml;nlerin arefesinde dopdolu ya?am & ouml;yk & uuml;s & uuml;n & uuml; sizlere sunuyoruz.

Erden Akbulut

 • Publisher:
 • artcivic
 • ISBN:
 • 9789758683666
 • Language:
 • Turco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • February 13, 2008
 • Protection:
 • Adobe DRM