Mustafa Suphi'ler

Mustafa Suphi'ler

By Rüstem Aziz

Format: ePub  (Adobe DRM)
Availability: Instant download

Synopsis

Mustafa Suphi ile ilgili olarak Mete Tunçay '?n Mustafa Suphi 'nin Yeni D & uuml;nya 's? ve Yavuz Aslan '?n T & uuml;rkiye Kom & uuml;nist F?rkas? 'n?n Kurulu?u ve Mustafa Suphi belgesel çal??malar?n?n ard?ndan, T & Uuml;STAV Yay?nlar? ve Sosyal Tarih Yay?nlar?, Mustafa Suphi 'nin May?s 1920 sonlar?nda Azerbaycan 'a geli?iyle ba?layan T & uuml;rkiye ??tirakiyun Te?kilat? çal??malar?ndan Ocak 1921 'de T & uuml;rkiye 'den g & ouml;nderdi?i son rapor-mektuba kadar Komintern ar?ivinde yer alan belgeler k & uuml;mesinin yay?n?n? tamamlad?

Rüstem Aziz